Thầy và Trò trường THPT Hoài Đức A thi đua tự học, sáng tạo chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Cập nhật : 12:21 Thứ tư, 3/11/2021
Lượt đọc: 380

Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Số/Ký hiệu: 3668/HDLN: SGDĐT-YT
Ngày ban hành: 25/10/2021
Ngày có hiệu lực: 25/10/2021
Người ký: Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Để chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều kiện và bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
File đính kèm:
Tải file : huong_dan_lien_nganh_cong.pdf
Nội dung:

105