Thầy và Trò trường THPT Hoài Đức A thi đua tự học, sáng tạo chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Trường THPT Hoài Đức A
Địa chỉ: Yên Bệ, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội