Thầy và Trò trường THPT Hoài Đức A thi đua tự học, sáng tạo chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Cập nhật : 9:40 Thứ năm, 19/8/2021
Lượt đọc: 504

Thông Tư 16/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giaó dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu:16/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành:1/6/2021
Ngày hiệu lực:1/6/2021Người ký:Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ CĐ ngành GDMN ban hành kèm theo TT09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trường Bộ Giáo dục và đào tạo

105