Chào mừng bạn đến với website THPT Hoài Đức A

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

(Tải File đính kèm)

3668/HDLN: SGDĐT-YTVăn bản của sở GD & ĐT Hà Nội 03-11-2021
2 Quyết định số 3888 của Bộ trưởng Y tế

(Tải File đính kèm)

3888/QĐ-BYTVăn bản khác 29-09-2021
3 Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

(Tải File đính kèm)

16 / CT -TTgVăn bản khác 28-09-2021
4 Nghị quyết 16 của Thủ tướng chính phủ

(Tải File đính kèm)

16 /NQ -CPVăn bản khác 28-09-2021
5 Thông Tư 16/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giaó dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

16/2021/TT-BGDĐT Văn bản của Bộ GD & ĐT 19-08-2021
6 Công văn 1318 Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

(Tải File đính kèm)

1318/BGDĐT-QLCLVăn bản của Bộ GD & ĐT 18-04-2021
7 Thông tư 05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

05/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD & ĐT 18-04-2021
8 Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

(Tải File đính kèm)

3313/BGDĐT-GDĐHVăn bản của Bộ GD & ĐT 09-09-2020
9 Công văn hướng dẫn khai báo y tế

(Tải File đính kèm)

2751/SGDĐT-VPVăn bản của sở GD & ĐT Hà Nội 01-09-2020
10 Công văn 1714 hướng dẫn công tác tuyển sinh

(Tải File đính kèm)

1714/SGDĐT - QLTVăn bản của sở GD & ĐT Hà Nội 14-06-2020
11 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD & ĐT 14-06-2020
12 Thông tư 15 ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

15/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD & ĐT 14-06-2020
13 Công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

1464/SGDĐT-GDPTVăn bản của sở GD & ĐT Hà Nội 20-05-2020
14 Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

(Tải File đính kèm)

02/VBHN- BGDĐTVăn bản của Bộ GD & ĐT 01-04-2020
15 Thông tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia

(Tải File đính kèm)

08/2020/TT- BGDĐTTVăn bản của Bộ GD & ĐT 01-04-2020
123